Doanh nghiệp nào chia cổ tức tiền mặt lên đến 250%

Mùa Đại hội cổ đông thường niên 2022 đang diễn ra và đã có những doanh nghiệp chốt mức chia cổ tức tiền mặt lên cao vài trăm phần trăm. 

  • Các doanh nghiệp chi hàng trăm tỉ đồng cổ tức đầu năm
  • nhà băng ồ ạt phát hành cổ phiếu thưởng
  • Cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hành vi ‘thổi giá’ cổ phiếu

Click: Xem thêm

Trả lời