Tam chan cua bat dong san ve tinh ngay cang

Doanh nghiệp ‘họ Louis’ báo lãi dù mua bán dưới giá vốn

Vốn bán hàng cao hơn doanh thu, doanh nghiệp cổ phần Louis Land vẫn lãi hơn 3 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng phải thu và thuế.

Trong quý III, doanh thu thuần của doanh nghiệp cổ phần Louis Land (BII) tăng đột biến lên 208 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức hơn một tỷ đồng. Dẫu vậy, giá vốn bán hàng tăng nhanh hơn nên doanh nghiệp này vẫn lỗ gộp 1,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 1,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hầu như không có nguồn thu từ khoản này. Song doanh nghiệp “họ Louis” lại mất tới 3,2 tỷ đồng cho các khoản tổn phí tài chính, cốt yếu là lỗ từ thanh lý doanh nghiệp.

Cả hoạt động mua bán và tài chính đều thâm hụt nhưng tổng lại Louis Land vẫn có lãi hơn 3 tỷ đồng trong quý III. Nguyên nhân là tổn phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,6 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng phải thu trong kỳ và giảm tổn phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 1,2 tỷ đồng. Số tiền này đến từ việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư vào bất động sản Bình Thuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BII đạt gần 368 tỷ đồng, tăng hơn 262 lần so với cùng kỳ năm trước. doanh nghiệp cũng thoát khỏi khoản lỗ hơn 55 tỷ đồng để báo lãi 38 tỷ đồng. Như vậy, BII đã hoàn thành gần một nửa chỉ tiêu doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Sau khi “về nhà” Louis Holdings, BII liên tục ghi nhận nhiều diễn biến hăng hái trong báo cáo tài chính. Thế nhưng, hỗ trợ chính cho tăng trưởng giai đoạn này không phải là hoạt động mua bán cốt lõi mà là nguồn thu từ tài chính, ghi nhận lãi từ thanh lý doanh nghiệp con. Điều này cũng được thể hiện khi dòng tiền thuần từ hoạt động mua bán cuối kỳ này âm 104 tỷ đồng.

Thâm hụt dòng tiền mua bán được bù đắp từ dòng tiền hoạt động đầu tư và hoạt đồng tài chính. Trong đó, doanh nghiệp thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác và thu hồi vốn góp vào đơn vị khác. Louis Land cũng được bổ sung dòng tiền bằng vay nhà băng và vay doanh nghiệp chứng khoán. Tổng vay và nợ thuê tài chính vào cuối kỳ đang ở mức gần 190 tỷ đồng.

BII là một trong những mã cổ phiếu “vịt trời hóa thiên nga” trong “họ Louis”. Thời gian qua, thị giá của mã này từ mức giá khởi điểm chỉ ngang cốc trà đá, mớ rau, đã vọt lên trở nên hiện tượng của sàn chứng khoán.

Trước khi ông Đỗ Thành Nhân và nhóm cổ đông liên quan tới Louis Holdings xuất hiện, BII có tên ban sơ là doanh nghiệp Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, mua bán bất động sản khu công nghiệp. Trong phần giải trình báo cáo tài chính kỳ này, Louis Land cho biết sẽ tập trung định hướng doanh nghiệp rõ ràng trên thế mạnh là một doanh nghiệp địa ốc. Thời gian tới, BII sẽ tập trung tại các khu vực An Giang và Bình Thuận.

Tất Đạt

Click: Xem thêm

Trả lời