Dich vu chu ky so tu xa Remote Signing

Dịch vụ chữ ký số từ xa Remote Signing

Bkav vừa trở nên nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí đánh giá các tiêu chuẩn về chính sách quản lý, vận hành, khai thác cung cấp dịch vụ đối với hình thức ký số từ xa.

Remote Signing là thế hệ chữ ký số mới, đáp ứng mức độ thuận tiện, tuân thủ và đảm bảo cao nhất trên thiết bị di động cho xác thực người ký. Với Remote Signing, người sử dụng không cần USB Token như ký số truyền thống, mà có thể sử dụng smartphone, máy tính bảng để thực hành ký số. Remote Signing đem lại nhiều thuận tiện, đặc biệt là đối với người dùng cá nhân khi cho phép ký số mọi lúc, mọi nơi với phí tổn hợp lý.

Dịch vụ chữ ký số từ xa Remote Signing - Ảnh 1.

Bkav Remote Signing là biện pháp ký số theo mô hình ký số từ xa ở Việt Nam phát triển theo định hướng “Make in Việt Nam” (Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp)

Ông Nguyễn Khơ Din, tổng GĐ tổ chức Nền tảng Chuyển đổi số, thành viên Tập đoàn công nghệ Bkav cho biết: “Bkav Remote Signing là biện pháp ký số theo mô hình ký số từ xa đầu tiên ở Việt Nam phát triển theo định hướng “Make in Việt Nam”, do Bkav làm chủ công nghệ. Các thiết bị và thành phần xung yếu của hệ thống tuân thủ chặt chẽ theo các tiêu chuẩn của châu Âu và theo Quy định của Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT”

Điểm nổi trội trong biện pháp của Bkav là hỗ trợ đầy đủ các cơ chế xác thực nâng cao như nhận mặt vân tay, nhận mặt khuôn mặt… để đảm bảo tính thuận tiện và an toàn cho các giao dịch điện tử.

Hiện nay, 100% doanh nghiệp đã sử dụng chữ ký số, tuy nhiên tỉ lệ người dùng cá nhân còn khiêm tốn. Để đẩy nhanh phổ cập chữ ký số trong toàn xã hội, cần đơn giản hóa việc sử dụng chữ ký số, đồng thời vẫn đảm bảo tính toàn vẹn, tính xác thực và tính chống chối bỏ của dữ liệu khi được ký số. Remote Signing là biện pháp cho các vấn đề này.

Trả lời