de xuat quy dinh mon Lich su la mon hoc

đề xuất quy định môn Lịch sử là môn học bắt buộc đối với cấp trung học phổ thông

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “việc khai triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Lịch sử cấp trung học phổ thông.

Đề nghị quy định môn Lịch sử là môn học bắt buộc đối với cấp THPT - Ảnh 1.

học trò lớp 10 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP HCM) trong giờ học môn lịch sử. Ảnh: Tấn Thạnh

Về nội dung, Báo cáo của Bộ Giáo dục và tập huấn cho thấy cấu trúc Chương trình môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có sự thay đổi cơ bản, thể hiện rõ mục tiêu định hướng nghề nghiệp; được xây dựng theo cấu trúc chính là tuyến tính kết hợp đồng tâm.

Các mạch nội dung Chương trình môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế theo hệ thống các chủ đề, chuyên đề, học tập với nội dung hệ thống hoá, củng cố tri thức phổ thông sử ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đồng thời giúp học trò tìm hiểu sâu hơn các tri thức lịch sử cốt lõi thông qua các chủ đề, chuyên đề học tập về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam (khác với cách thiết kế các mạch nội dung Chương trình môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là dựa trên nguyên tắc đồng tâm theo tiến trình lịch sử dân tộc và thế giới ).

“Đồng tình với đánh giá của Bộ Giáo dục và tập huấn, Ủy ban cho rằng so với Chương trình môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2006 thì Chương trình môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm mới”- Ủy ban Văn hoá, Giáo dục nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết kết quả tổng hợp kiến nghị của cử tri, quần chúng, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo cho thấy, phần lớn các ý kiến không đồng tình đối với việc đưa môn Lịch sử cấp trung học phổ thông thành môn lựa chọn với những lý do sau đây:

Thứ nhất, Lịch sử là môn học đặc biệt hiểm yếu, giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự trọng dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử; bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Thứ hai, xét về tâm sinh lý lứa tuổi, học trò trung học phổ thông (từ 15 đến 17 tuổi) có sự trưởng thành về nhận thức, khả năng tiếp thu tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mệnh Việt Nam. Đây cũng là lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan, hệ thống ý kiến về tự nhiên, về xã hội, về các nguyên tắc và quy tắc ứng xử, định hướng giá trị của con người. Xét về khoa học giáo dục, việc bồi dưỡng tri thức lịch sử cho học trò trung học phổ thông là cấp thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm kiêu hãnh dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam. Tuy nhiên, nếu học trò không lựa chọn môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông (thực tiễn cho thấy, số lượng này có thể lên tới 50% học trò), các em sẽ không được tiếp cận với những tri thức rất hiểm yếu, có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi này.

Thứ ba, ở nhiều nước trên thế giới, môn Lịch sử trong Chương trình trung học phổ thông luôn là môn học bắt buộc.

Vì vậy Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thống nhất với ý kiến của Bộ Giáo dục và tập huấn về việc lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và quần chúng đối với môn học Lịch sử; sự cấp thiết cân nhắc phương án đối với việc dạy học môn Lịch sử cấp trung học phổ thông và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho rằng môn Lịch sử cần được xác định vị trí đặc biệt hiểm yếu trong Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”; đúng tinh thần Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội; đồng thời đảm bảo mục tiêu “chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử; hình thành nhân cách, lòng yêu nước và sự hiểu biết, nhận thức về truyền thống dân tộc của học trò và cho thế hệ trẻ.

Vì vậy, cần tiếp thu ý kiến đông đảo của cử tri, các tầng lớp quần chúng theo hướng quy định môn Lịch sử là môn học bắt buộc đối với cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với khối lượng tri thức thích hợp; thiết kế bao gồm khối lượng tri thức lịch sử (phần bắt buộc) và khối lượng tri thức định hướng nghề nghiệp (phần lựa chọn).

Ủy ban Văn hoá, Giáo dục đề xuất Bộ Giáo dục và tập huấn tiếp thu ý kiến các tầng lớp quần chúng, ý kiến đội ngũ chuyên gia lịch sử, các đại biểu Quốc hội, quy định môn học Lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc với khối lượng tri thức thích hợp; tiếp tục đổi mới cách thức dạy học và cách thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đối với môn học Lịch sử; đồng thời truyền cảm hứng cho học trò yêu thích môn Lịch sử.

đề xuất Bộ Giáo dục và tập huấn tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung, Chương trình môn Lịch sử nói riêng để tăng thêm sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội trong việc khai triển thực hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Click: Xem thêm

Trả lời