de xuat nha bang cung cap thong tin tai khoan

đề xuất nhà băng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan …

Sau khi khai triển thí nghiệm cung cấp thông tin về tài khoản tính sổ của người nộp thuế với 5 nhà băng thương nghiệp gồm BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MB và Agribank, Tổng cục thuế đề xuất nhà băng thương nghiệp, chi nhánh nhà băng nước ngoài (gọi tắt là NHTM) cung cấp các thông tin người nộp thuế theo Nghị định 126/2020.

Đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế - ảnh 1

nhà băng sẽ cung cấp thông tin tài khoản tính sổ của khách hàng cho cơ quan thuế

Thông tin mà NHTM cung cấp cho cơ quan thuế bao gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản, ngày mở (ngày khởi đầu hoạt động), ngày đóng tài khoản qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Cơ quan thuế thực hành bảo mật trong truyền nhận, khai thác, lưu trữ thông tin tài khoản của người nộp thuế.

n

Tổng cục thuế cung cấp mã số thuế của người nộp thuế cho NHTM. Tài khoản tính sổ của khách hàng có thông tin mã số thuế thì NHTM thực hành đối chiếu và cung cấp thông tin tài khoản tính sổ theo mã số thuế. Trường hợp không có mã số thuế, NHTM thực hành đối chiếu với số, loại giấy tờ do Tổng cục thuế cung cấp theo mã số thuế của người nộp thuế. NHTM có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi thông tin với Tổng cục thuế.

Chậm nhất trong thời gian 90 ngày, NHTM lập và gửi danh sách tài khoản tính sổ của người nộp thuế lần đầu đến Tổng cục thuế, bao gồm toàn bộ các tài khoản tính sổ của người nộp thuế còn hiệu lực của tháng liền kề tháng cung cấp thông tin. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất ngày 10 của tháng kế tiếp), NHTM cung cấp thông tin số hiệu tài khoản phát sinh mới trong kỳ và các tài khoản có ngày đóng trong kỳ.Click: Xem thêm

Trả lời