Đẩy nhanh tiến độ cấp hộ chiếu vắc xin điện tử

Hộ chiếu vắc xin điện tử là chứng thực tiêm chủng Covid-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng Covid-19 của người dân.

  • Cách kiểm tra tình trạng cấp hộ chiếu vắc xin Covid-19
  • Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm nếu có tiêu cực trong cấp hộ chiếu vắc xin
  • Hàng triệu mũi tiêm vắc xin Covid-19 chưa được xác thực

Click: Xem thêm

Trả lời