Đâu là yếu tố giữ chân và thu hút nhân sự ngành chuyển phát nhanh

Đâu là nhân tố giữ chân và thu hút nhân sự ngành chuyển phát nhanh

Đâu là yếu tố giữ chân và thu hút nhân sự ngành chuyển phát nhanhLàn sóng dịch Covid-19 thứ 4 với diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều sự xáo trộn cho thị trường lao động. Theo báo cáo “Thị trường lao động trong làn sóng Covid-19 thứ 4 – năm 2021: Thực trạng và hướng đi” do Vietnamworks công bố, 87% người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19. Đáng chú ý, có tới 51,4% người lao động cho biết sẽ chuyển việc sau khi dịch kết thúc.

Click: Xem thêm

Trả lời