Đấu giá thư viết tay năm 18 tuổi của Steve Jobs


Một bức thư viết tay của Steve Jobs năm 18 tuổi có thể thu về 300.000 USD trong phiên đấu giá ngày 3/11 tới.

Click: Xem thêm

Trả lời