Đắk Nông muốn quy hoạch phi trường Nhân Cơ, Bộ GTVT nói gì?

Bộ GTVT cho rằng, phi trường Nhân Cơ (Đắk Nông) nên được quy hoạch như phi trường chuyên dùng.

  • Nhiều doanh nghiệp tư nhân muốn xây phi trường Nà Sản
  • phi trường thứ 2 của Hà Nội sẽ nằm ở đâu?
  • Đến năm 2050, cả nước có 31 phi trường

Click: Xem thêm

Trả lời