CPN: Tinh giản bộ máy Bộ Thông tin và Truyền thông

Tinh giản bộ máy Bộ Thông tin và Truyền thông

Toàn cảnh buổi làm việc.

VTV.vn-Trưởng Ban Nội chính TƯ đề nghị Bộ TT-TT cần có cơ chế phù hợp để khuyến khích, đảm bảo lợi ích cho người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Chiều 15/9, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai quyết định kiểm tra định kỳ của Ban Bí thư về việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương về tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đề nghị: Bộ cần có cơ chế phù hợp để khuyến khích, đảm bảo lợi ích cho người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, Bộ cũng cần rà soát để sắp xếp tinh gọn đầu mối, giảm số lượng cục, vụ, phòng của Bộ. Trong sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, phải kiên quyết giải thể, tổ chức lại các đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập đi cùng với việc đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường và thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

TV Online!

PH13: Phản hồi bài viết phía dưới

Chia sẻ bài viết:Call Now