CPN: Hơn 4.300 cán bộ, Đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng, cố ý làm trái

Hơn 4.300 cán bộ, Đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng, cố ý làm trái

Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10 bằng hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin về kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 5 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh và đạt được nhiều kết quả toàn diện, đã kết thúc điều tra, truy tố và xét xử 40 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; xử lý kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, Đảng viên liên quan đến tham nhũng, cố ý làm trái, trong đó có cả cán bộ là Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã thông tin nhanh cho các báo cáo viên kết quả Hội nghị Trung ương 8 và tình hình kinh tế xã hội thời gian qua.

TV Online!

PH13: Phản hồi bài viết phía dưới

Chia sẻ bài viết:Call Now