CPN: Chuẩn bị tốt cho Đại hội Mặt trận các cấp

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Mặt trận các cấp

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu các địa phương cần bám sát Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để chuẩn bị tốt cho đại hội.

Hôm nay (10/10), chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu các địa phương cần bám sát Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để chuẩn bị tốt cho đại hội, mạnh dạn thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận ở nơi có đủ điều kiện.

Việc xây dựng báo cáo nhiệm kỳ cần ngắn gọn, đưa ra giải pháp mới nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

TV Online!

PH13: Phản hồi bài viết phía dưới

Chia sẻ bài viết:Call Now