Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ra mắt chuyên trang 'Xây dựng chính sách, luật pháp'

khai triển Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 20.6.2022, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ra mắt chuyên trang ‘Xây dựng chính sách, luật pháp’.

  • Chính phủ thảo luận việc khai triển gói phục hồi kinh tế
  • Chính phủ lập đề án số hoá kiểm soát tài sản, thu nhập
  • Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng tại các dự án cao tốc

Click: Xem thêm

Trả lời