Cong bo 10 su kien dien hinh cua Quoc hoi

Công bố 10 sự kiện điển hình của Quốc hội Việt Nam 2021

Ngày 31.12.2021, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố 10 sự kiện điển hình của Quốc hội năm 2021 do báo chí bình chọn. Cụ thể như sau:

1. thực hành chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội, đảm bảo sự kế thừa, đổi mới, ổn định và phát triển.

2. Cuộc bầu cử lịch sử, có quy mô lớn nhất, diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khởi đầu bùng phát lần thứ 4 đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp.

3. hăng hái thực hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chủ động, kịp thời ban hành Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội với 107 nội dung, đề án cụ thể nhằm khai triển Nghị quyết.

4. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị có Kết luận về định hướng Chương trình xây dựng luật pháp cho cả nhiệm kỳ Quốc hội, là cơ sở hiểm yếu để Quốc hội, các cơ quan chủ động, hăng hái khai triển từ sớm, kết hợp chặt chẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng trong công tác xây dựng luật pháp.

5. Đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất và thứ hai của Quốc hội khóa XV, tạo khởi đầu tốt đẹp cho cả nhiệm kỳ 5 năm.

n

6. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức nhiều phiên họp bất thường và ban hành các nghị quyết hiểm yếu với một số nội dung mang tính lịch sử, lần đầu tiên được ứng dụng, góp phần đưa đất nước vượt qua đại dịch, để lại dấu ấn trong cử tri và quần chúng.

7. Hội nghị toàn quốc khai triển công tác giám sát lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất, chủ động trong việc khai triển thực hành, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội.

8. Ngoại giao nghị viện để lại nhiều dấu ấn nổi trội, phát huy tối đa lợi thế cũng như hiệu quả sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong khai triển công tác đối ngoại, cùng hướng tới xúc tiến tiến trình chủ động, hăng hái hội nhập quốc tế.

9. Bàn giao, tặng Nhà Quốc hội cho Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ quần chúng Lào.

10. “Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021: Phục hồi và phát triển vững bền” được tổ chức kịp thời, với chủ đề thiết thực, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và đề xuất các biện pháp hiểm yếu về phục hồi, phát triển kinh tế.Click: Xem thêm

Trả lời