Chuoi Con Cung nham den khach hang gen Z

Chuỗi Con Cưng nhắm đến khách hàng gen Z

Cục mực in máy ép miệng túi liên tục FRD-750 màu đen
45.000 ₫ Giảm còn 40.000đ
https://tinyurl.com/2p88p4f4

∴ Bám chắc trên mọi bề mặt
♣ Mực in gia nhiệt rất nhanh
§ Độ bền mực in siêu cao
Ω Loại mực khô siêu nhanh
ψ Màu mực đen

Trả lời