Chung khoan tiep tuc bi ban thao

Chứng khoán tiếp tục bị bán tháo

Trục máy xay cafe phi 18mm
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://tinyurl.com/3n4pv7nn

¢ Chế tác bằng vật liệu gang
σ Lỗ trục motor rộng 18mm
Φ Có đường xoán ốc đưa cafe
£ Lưỡi gài nêm chắc cốt vòng
§ Đầu trục cốt sử dụng bi tròn

Trả lời