Chung khoan co the di len sau Tet

Chứng khoán có thể đi lên sau Tết

Bán Bơ Dùng Cho Cà Phê Mộc 100g
40.000 ₫ Giảm còn 35.000 ₫
https://bit.ly/3Nlwu3i

¢ Nếu từng nghe ‘Cafe rang mộc không thơm’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♥ Tạo mùi với hương thơm tự nhiên
* Siêu tiết kiệm cho 1kg Cafe chỉ dùng 5g bơ đến 10g bơ

Trả lời