chung cu soc Con nguoi ra doi tu thu kinh

chứng cứ sốc: Con người ra đời từ thứ kinh khủng nhất vũ trụ?

Bằng chứng sốc: Con người ra đời từ thứ kinh khủng nhất vũ trụ?
Siêu máy tính mạnh nhất thế giới và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) đã mô phỏng thành công cách carbon-12 – “hạt mầm“ của con người, muôn loài và cả người ngoài hành tinh – được tạo nên từ các môi trường cực đoan nhất vũ trụ.

Click: Xem thêm

Trả lời