Chu tich Hoang Quan tu choi co dong cuu dich

Chủ tịch Hoàng Quân từ chối cổ đông ‘cừu địch’ vào đơn vị

Tiêu Đắk Lắk 500g
80.000 ₫ Giảm còn 70.000 ₫
https://tinyurl.com/yeywxwkc

¤ Tiêu đen là hạt tiêu già
♠ Tiêu hạt đen cay nhẹ, mùi nồng nhất
ω Dùng để gia tăng vị cay, gia tăng mùi cho món ăn tanh.
ω Dây hồ tiêu là một loại dây leo, Khi chín, rụng cả chùm.
Ω Thường dùng hạt tiêu rang chín, thơm cay làm tăng vị.

Trả lời