Chi hon 916 ti dong phong thich mat bang cao

Chi hơn 916 tỉ đồng phóng thích mặt bằng cao tốc Khánh Hòa~Buôn Ma Thuột

Ngày 21.5, tin từ HĐND tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ hai nhằm coi xét thông qua một số nội dung hiểm yếu; trong đó tán thành thông qua nghị quyết cân đối bố trí vốn ngân sách tỉnh để chi trả phóng thích mặt bằng dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

Cụ thể, bố trí 916,5 tỉ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; đảm bảo bố trí vốn phóng thích mặt bằng từ nguồn đối ứng ngân sách tỉnh theo tiến độ khai triển.

 Chi hơn 916 tỉ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hòa–Buôn Ma Thuột - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khảo sát hướng tuyến xây dựng cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột hồi tháng 3.2022

cổng TTĐt đắk lắk

Theo HĐND tỉnh Đắk Lắk, việc thông qua nghị quyết trên nhằm đảm bảo tiến độ dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột theo Kết luận của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và ý kiến của Bộ GTVT. Các địa phương phải cam kết cân đối bố trí 50 % tổn phí phóng thích mặt bằng dự án đi qua địa phương (tại Đắk Lắk tương ứng với số vốn là 916,5 tỉ đồng); đảm bảo bố trí vốn phóng thích mặt bằng từ nguồn đối ứng ngân sách tỉnh theo tiến độ khai triển công tác phóng thích mặt bằng. Trong trường hợp nếu có tăng tổn phí đền bù phóng thích mặt bằng của các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh thì đảm bảo bố trí thêm ngân sách tỉnh theo tỷ lệ đối ứng 50%.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư dự kiến 21.935 tỉ đồng, trong đó tổn phí phóng thích mặt bằng tái định cư là 2.300 tỉ đồng. Dự án gồm 3 dự án thành phần, trong đó có 2 dự án thành phần thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tổng tổn phí phóng thích mặt bằng, tái định cư hai dự án thành phần này khoảng 1.833 tỉ đồng.

Click: Xem thêm

Trả lời