Chang trai 19 tuoi kiem 20 trieu USD nho NFT

Chàng trai 19 tuổi kiếm 20 triệu USD nhờ NFT

Chuyên Bơ Cho Cà Phê Rang Nguyên Chất 6Kg
2,346,000₫ Giảm còn 2,040,000₫
https://tinyurl.com/59v6tyvr

♠ Nếu từng nghe ‘Cà phê Mộc không ngon’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♥ Hương thơm cafe tự nhiên
Ψ 1Kg bơ dùng cho 100Kg đến 200Kg cà phê => Nên rất tiết kiệm

Trả lời