VPS

9 posts

VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau.
Có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó.
Mỗi V-P-S là một hệ thống hoàn toàn riêng biệt, có một phần CPU riêng, dung lượng RAM riêng, dung lượng ổ HDD riêng, địa chỉ IP riêng và hệ điều hành riêng
Người dùng có toàn quyền quản lý root và có thể restart lại hệ thống bất cứ lúc nào.

Thông tin VPS giá rẻ nhưng Ngon – Bổ – rẻ

linode digitalocean
vps-profitserver vultr
interserver time4vps
ramnode vpsdime
virmach impactvps