FOREX

51 posts

– Forex (Foreign Exchange): là sự trao đổi ngoại tệ / ngoại hối, thường được viết là FOREX hay FX hay Spot FX
– Đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, số lượng tiền giao dịch mỗi ngày đã lên dến 1.95 nghìn tỉ USD ( 2006 ) và hiện tại là khoảng 4,000 tỷ USD ( 3,98 trillion USD
– Nếu bạn so sánh với thị trường chứng khoán New York 25 tỉ USD giao dịch mỗi ngày, bạn khó tưởng tượng được thị trường này khổng lồ như thế nào.
– Thị trường là một phạm vi hoạt động trong đó tiền tệ của mỗi quốc gia được trao đổi với nhau và là nơi để thực hiện việc kinh doanh quốc tế.
– Thị trường trao đổi ngoại tệ là thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng được thành lập vào năm 1971 khi tỷ lệ trao đổi trôi nổi được cụ thể hoá.

Xem trang tổng hợp kiến thức về Forex Trading
kien thuc trading