Căn hộ ở quận Tây Hồ chạm ngưỡng 120triệu đồng/m², thời cơ nào cho ngườ…

Việc dòng vốn nước ngoài liên tục đổ về, quá trình thành thị hóa nhanh… đã tạo ra biến động lớn về giá bất động sản tại các thành phố như Hà Nội hay TP.HCM. Các căn hộ có mức giá hàng trăm triệu đồng/m² dần phổ biến hơn tại các thành phố này.

Click: Xem thêm

Trả lời