Can ho cao cap tang gia 36

Căn hộ cao cấp tăng giá 36%

Cuộn mực máy indate dập tay
90.000 ₫ Giảm còn 80.000 ₫
https://bit.ly/3bohkgy

π Bám trên mọi chất liệu
~ Mực gia nhiệt khô nhanh
Σ Độ bền mực siêu lâu
♦ Loại mực in khô siêu nhanh
– Màu mực in đen

Trả lời