Cách đăng ký thuế lần đầu (nhận mã số thuế cá nhân) trực tuyến

Để đăng ký thuế lần đầu và nhận mã số thuế cá nhân, người nộp thuế có thể đăng ký ngay trên trang web của Tổng cục Thuế Việt Nam.

  • Nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile
  • nhà băng và nhà mạng thống nhất thu phí SMS Banking 11.000 đồng/tháng
  • Cách tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Click: Xem thêm

Trả lời