Cac tinh phai khan truong thiet lap co so thu

Các tỉnh phải khẩn trương thiết lập cơ sở thu dung, điều trị người mắc…

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 01:00 AM (GMT+7)

Bộ Y tế đề xuất các tỉnh phải lập kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19 và kế hoạch đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh.

Thiết lập cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19 và đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh

Bộ Y tế vừa có công điện gửi các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.


Bộ Y tế: Các tỉnh phải khẩn trương thiết lập cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19 - 1

Bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện.

Để đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến sẵn sàng đáp ứng các cấp độ dịch COVID-19, Bộ Y tế đề xuất Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch củng cố hệ thống khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo đáp ứng công tác khám, chữa bệnh thường quy và điều trị COVID-19, trong đó có có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19 và kế hoạch đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4, đồng thời đảm bảo trang bị đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực tương ứng với số giường ICU tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Củng cố hạ tầng kỹ thuật về ô xy y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để đảm bảo cung cấp ô xy y tế tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn và hệ thống ô xy trung tâm để cung cấp ô xy hóa lỏng, khí nén, đủ số vỏ chứa ô xy như bồn, bình và chai khí ô xy y tế tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến quận, huyện trở lên.

Hoàn chỉnh kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

Xây dựng các chỉ số cụ thể để làm căn cứ đánh giá khai triển kế hoạch, bao gồm các chỉ số về số giường hồi sức hăng hái, hạ tầng kỹ thuật ô xy y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có kế hoạch thiết lập khu điều trị COVID-19 ngay trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện tại để sẵn sàng vừa điều trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị COVID-19, thực hành chuyển tuyến khi vượt quá năng lực chuyên môn; thực hành nghiêm tổ chức phân luồng, làm sạch các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, quản lý điều trị chặt chẽ ngay tại khu điều trị COVID-19, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 cho các trường hợp có triệu chứng nghi mắc COVID-19

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hành xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 cho các trường hợp có triệu chứng nghi mắc COVID-19 và xét nghiệm ngẫu nhiên, định kỳ để phát hiện ca bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

huấn luyện, tập huấn chuyên môn về hồi sức cấp cứu cơ bản và nâng cao cho bác sĩ và điều dưỡng đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị, để đảm bảo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, y tế Bộ, ngành, y tế tư nhân thực hành được các kỹ thuật hồi sức cấp cứu cơ bản; các bệnh viện đa khoa từ tuyến quận, huyện trở lên thực hành được các kỹ thuật hồi sức cấp cứu nâng cao, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và một số bệnh viện chuyên khoa (như lây nhiễm, phổi..) thực hành được kỹ thuật tim phổi nhân tạo, lọc máu…

Tiếp tục và tăng cường chỉ đạo huấn luyện, tập huấn chuyên môn về chẩn đoán và điều trị COVID-19 theo chỉ dẫn của Bộ Y tế cho tất cả cán bộ y tế.

khai triển các biện pháp để tăng cường chất lượng công tác khám, chữa bệnh và điều trị dịch bệnh; rà soát đảm bảo chỉ định và thời gian điều trị nội trú thích hợp; hăng hái khai triển ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh (như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặt lịch khám qua hẹn; tính sổ phí tổn khám, chữa bệnh…); thực hành kê đơn cấp thuốc điều trị ngoại trú cho tối đa là 3 tháng đối với các bệnh mạn tính đã điều trị ổn định; đa dạng các loại hình khám bệnh, chữa bệnh như khám, chữa bệnh từ xa.

Bộ Y tế cũng yêu cầu đầu tư nguồn lực để đảm bảo khai triển hiệu quả kế hoạch củng cố hệ thống khám bệnh, chữa bệnh (đặc biệt là các khoa Hồi sức hăng hái) đáp ứng công tác khám, chữa bệnh thường quy và thu dung, điều trị COVID-19, giảm tỷ lệ vong do bệnh tật và COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-y-te-cac-tinh-phai-khan-truong-thiet-lap-co-so-thu-dung-dieu-tri-nguoi-mac-…

Bộ Y tế công bố cấp độ dịch bệnh của 63 tỉnh, thành phố

Sáng 22/10, Bộ Y tế công bố cấp độ dịch của toàn bộ 63/63 tỉnh thành trong cả nước. Theo đó, 26 tỉnh thành đạt mức…

Click: Xem thêm

Trả lời