Cac hiep hoi nganh hang ban cach mo rong thi

Các hiệp hội ngành hàng bàn cách mở rộng thị trường

Cung Cấp Bơ Cho Cafe Rang Mộc BRCP
40.000 ₫ Giảm còn 35.000đ
https://bit.ly/3HQ8rsa

Ω Nếu từng nghe ‘Cà phê rang mộc không thơm’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♣ Tạo mùi thơm tư nhiên cho Cafe
§ Siêu tiết kiệm cho 1kg Cafe chỉ dùng 5g bơ đến 10g bơ

Trả lời