'Cá mập' thao túng chứng khoán

Bán “chui”, tạo cung cầu giả tạo để thao túng giá cổ phiếu thao túng giá cổ phiếu thu lãi lớn đã và vẫn đang xảy ra trên thị trường chứng khoán VN. Đáng nói là ngày càng nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp chính là những người thực hành các hành vi này.

  • Ông Trịnh Văn Quyết sẽ bị xử phạt như thế nào khi bán ‘chui’ cổ phiếu FLC
  • Tài khoản mua cổ phiếu FLC đối ứng của ông Trịnh Văn Quyết được trả lại tiền
  • Phong tỏa các tài khoản chứng khoán hàng nghìn tỉ đồng của ông Trịnh Văn Quyết

Click: Xem thêm

Trả lời