Bo Y te yeu cau siet chat quan ly kiem

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt quản lý kiểm tra khám sức khoẻ tài xế

Bộ Y tế vừa có công văn 2826/BYT-KCB về việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác khám sức khoẻ.

Để thực hành chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám sức khỏe trong những năm qua, Bộ Y tế đã chủ trì và kết hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành nhiều Thông tư quy định, chỉ dẫn về hoạt động khám sức khỏe của nhiều ngành nghề, nhiều nhóm đối tượng như: Khám sức khỏe đi làm, đi học, tài xế, lái tàu, phi công, thuyền viên, khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Bộ Y tế đề nghị siết chặt quản lý kiểm tra khám sức khoẻ lái xe - Ảnh 1.

Mẫu giấy khám sức khỏe tài xế

Trong từng giai đoạn, để thích hợp tình hình thực tiễn, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chỉ dẫn thích hợp. Để tiếp tục chỉnh đốn hoạt động khám sức khoẻ, đồng thời thực hành theo chỉ đạo của Chính phủ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận tiện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức; tăng cường phân cấp, phân quyền, Bộ Y tế yêu cầu:

Các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở thực hành khám sức khỏe thuộc ngành quản lý. trang nghiêm thực hành các quy định về khám và cấp giấy khám sức khoẻ. chỉnh đốn, xử lý theo các mức độ đối với các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra. Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, tổ chức, khi tiếp thu giấy tờ có giấy khám sức khoẻ, nếu có nghi ngờ cần kết hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.

Đặc biệt, Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Y tế Giao thông vận chuyển (Bộ Giao thông vận chuyển), Sở Y tế tỉnh, TP được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động khám sức khỏe đối với người tài xế thuộc thẩm quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy khám sức khỏe giả, cấp khống giấy khám sức khoẻ.

Sở Y tế các tỉnh, TP tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất với các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với người tài xế. Cơ sở kết hợp với Tổng cục đường bộ, Sở GTVT, chính quyền địa phương, Công an trong các hoạt động liên quan đến công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe người tài xế…

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; bệnh viện thuộc trường Đại học; Y tế Bộ ngành tăng cường quản lý công tác khám sức khoẻ và cấp giấy khám sức khỏe. Kiểm tra, thanh tra công tác khám sức khỏe và kết hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về khám sức khỏe như giấy khám sức khỏe giả, cấp giấy khám sức khỏe khi không có người khám….

Click: Xem thêm

Trả lời