Bo Y te de xuat chi dan tinh so cho

Bộ Y tế đề xuất chỉ dẫn tính sổ cho bênh nhân BHYT dùng “máy mượn, máy đặt”

Bộ Y tế ngày 23-5 cho biết đã có công văn số 2633/BYT-KH-TC gửi BHXH Việt Nam về việc tính sổ đối với dịch vụ kỹ thuật thực hành bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy .

Theo văn bản này, về việc thực hành dịch vụ kỹ thuật y tế bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy, trong khi chờ Bộ Y tế, Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam đánh giá khái quát và ban hành chỉ dẫn về vấn đề này, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn thanh toán cho bênh nhân BHYT dùng máy mượn, máy đặt - Ảnh 1.

chỉ dẫn chỉ trả cho bệnh nhân có thẻ BHYT – Ảnh minh hoạ

đề xuất BHXH Việt Nam có văn bản chỉ dẫn tiếp tục tính sổ tổn phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hành bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật đấu thầu. Thời hạn thực hành theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

huỷ bỏ nội dung “sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hành thì phải quy định rõ trong giấy tờ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy” tại khoản 3 công văn số 2009/BYT-KH-TC ngày 12-4-2018 gửi BHXH Việt Nam về việc tính sổ các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt.

Cũng theo Bộ Y tế, công văn này thay thế công văn 2348/BYT-KHTC ngày 9-5-2022 vừa qua của bộ này.

Trước đó, ngày 12-4-2018, Bộ Y tế có Công văn số 2009 đề xuất BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các cấp tiếp tục tính sổ tổn phí khám chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hành bằng các máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt tại cơ sở y tế.

Trên cơ sở chỉ dẫn của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam có văn bản chỉ dẫn BHXH các tỉnh, thành, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an dân chúng tính sổ tổn phí khám chữa bệnh BHYT với các dịch vụ kỹ thuật thực hành bằng các máy mượn, máy đặt.

Tuy nhiên, ngày 9-5, Bộ Y tế có Công văn số 2348 về việc huỷ bỏ Công văn số 2009 nêu trên. Ngay sau đó, ngày 12-5 BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1261 gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an dân chúng về việc dừng tính sổ theo chế độ BHYT đối với tổn phí dịch vụ kỹ thuật từ máy mượn, máy đặt của các doanh nghiệp trúng thầu vật tư hóa chất.

Ngay sau đó, nhiều cơ sở y tế và UBND TP HCM phản ứng về việc Bộ Y tế dừng tính sổ tổn phí BHYT khi thực hành dịch vụ kỹ thuật bằng máy mượn, máy đặt tại các cơ sở y tế. Việc này đã khiến các cơ sở khám chữa bệnh ngưng khám BHYT, bệnh nhân có BHYT lo lắng sẽ phải tự chi trả.

Ngày 15-5 vừa qua, Bộ Y tế có thông tin khẳng định việc tính sổ BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hành theo chỉ dẫn tại công văn 6807/BYT-BH ngày 9-11-2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc huỷ bỏ công văn số 2009/BYT-KHTC. Bộ Y tế cho biết đang làm việc với BHXH Việt Nam để thống nhất chỉ dẫn các nội dung cụ thể cho các đơn vị thực hành.

Click: Xem thêm

Trả lời