Bộ Tài chính nói gì về việc đơn vị chứng khoán 'vừa đá bóng vừa …

Việc đơn vị chứng khoán  vừa tham vấn lại vừa thoải mái đầu tư chứng khoán được nhà đầu tư thắc mắc thời gian qua. 

  • ‘Quét sạch’ chiêu trò làm giá, bảo vệ nhà đầu tư
  • Ai bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán?: Hủy niêm yết như đánh úp nhà đầu tư
  • đơn vị ‘họ’ Louis thông tin thay Chủ tịch sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt

Click: Xem thêm

Trả lời