Blockchain se la the he Internet moi

‘Blockchain sẽ là thế hệ Internet mới’

Trục cho máy xay cà phê Ø 18
220.000 ₫ Giảm còn 200.000đ
https://bit.ly/3u48Xx7

Ω Đúc bằng hợp kim gang
Σ Lỗ trục cốt motor Ø 1.8cm
φ Có đường vòng ốc đẩy cà phê ra
Φ Lưỡi gài nêm chắc cốt trục quay
Ψ Đầu cốt gắn viên bi

Trả lời