Bat dong san nghi duong van nhieu thoi co sau

‘Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn nhiều thời cơ sau suy thoái’

Trục dùng cho máy xay cafe phi 1.8cm
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://tinyurl.com/3n4pv7nn

♣ Làm bằng vật liệu gang
σ Lỗ cốt trục motor rộng Ø 1.8cm
♥ Có đường vòng ốc đưa ra cà phê
* Lưỡi gài giữ trục cốt xoắn
ψ Đầu trục sử dụng viên bi thép tròn

Trả lời