Bao hiem Phu Hung dong hanh cung chuong trinh Di

Bảo hiểm Phú Hưng đồng hành cùng chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence …

Trong nhiều năm đồng hành cùng chương trình, tổ chức cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng mong muốn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cũng như ủng hộ tinh thần chia sẻ của chương trình. Đây cũng là dịp để viên chức tổ chức có thời cơ tạo sự cân bằng trong việc làm – cuộc sống khi cùng đồng hành với các đơn vị, tổ chức khác trong một hoạt động xã hội nhiều ý nghĩa.

Bảo hiểm Phú Hưng đồng hành cùng chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting 2022 - Ảnh 1.

Ban Lãnh đạo cùng với đội ngũ viên chức Bảo hiểm Phú Hưng hào hứng tham gia chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 14 – 2019

Bảo hiểm Phú Hưng là tổ chức bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm: bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm trách nhiệm… Trong mỗi sản phẩm bảo hiểm, Phú Hưng luôn tận dụng các kỹ năng chuyên môn để đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính của khách hàng.Click: Xem thêm

Trả lời