Ban hành khung giá phát điện năm 2022

Bộ Công thương vừa có Quyết định 820 ban hành khung giá phát điện năm 2022, ứng dụng cho thương thuyết giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện than và điện thủy điện.

  • xúc tiến xây dựng nhà máy đốt rác phát điện
  • Hài hòa giữa phát điện, chống lũ và chống hạn
  • Nghịch lý thiếu điện nhưng phải giảm phát điện

Click: Xem thêm

Trả lời