Ba Lan khat lao dong Ukraine

Ba Lan khát lao động Ukraine

Dĩa máy xay cà phê công nghiệp
110.000 ₫ Giảm còn 99.000đ
https://tinyurl.com/36yy5t45

φ Gồm 2 cái dĩa xay cafe
¢ Lưỡi xay rất sắc
Σ Vừa cắt vừa nghiền cafe
φ Cà phê xay hạt mịn đều
π Dĩa nghiền chống hao mòn

Trả lời