Apple hoan thanh thay mau mang chip

Apple hoàn thành ‘thay máu’ mảng chip

Bộ Xử Lý Khói và Mùi chuyên cafe rang FCR
60.000.000 ₫ Giảm còn 52.000.000 ₫
https://tinyurl.com/d6fy3zns

♣ Chế tác từ nguyên liệu hợp kim cao cấp
♥ Chịu nhiệt rất cao
♥ Độ bền vật liệu sử dụng siêu cao
Ψ Chịu tải siêu cao
φ Thời gian hoạt động liên tục

Trả lời