Apple co the ra iPhone man hinh cuon

Apple có thể ra iPhone màn hình cuộn

Bán Bơ Cho Cà Phê Rang Nguyên Chất 100g
40.000 ₫ Giảm còn 35.000đ
https://tinyurl.com/5fzeahxm

σ Nếu từng nghe ‘Cà phê nguyên chất không thơn’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♦ Làm cho cà phê có mùi hương tự nhiên
Ψ Siêu tiết kiệm với 100Kg đến 200Kg cà phê chỉ 1Kg bơ

Trả lời