9 dấu hiệu ban sơ của bệnh ung thư da

Tiếp theo bài 3 loại ung thư da phổ biến nhất bạn cần biết, bác sĩ, tiến sĩ Gethin Williams, cũng là Giám đốc Y khoa của Imaging & Interventional Specialists, sẽ nói về những dấu hiệu ban sơ của ung thư da.

  • 3 loại ung thư da phổ biến nhất bạn cần biết
  • 8 vị trí không ngờ trên thân thể có thể bị ung thư da
  • Tưởng mụn cóc ai ngờ là ung thư da cực kỳ hiểm nguy

Click: Xem thêm

Trả lời