4 lieu vaccine co the khong du chong Omicron

4 liều vaccine có thể không đủ chống Omicron

Trục máy xay cà phê phi 18
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://tinyurl.com/3n4pv7nn

♠ Gia công bằng vật liệu gang
φ Lỗ cốt trục motor rộng 18mm
φ Có rảnh vòng ốc đưa cafe ra
* Lưỡi gà cố định trục quay
§ Đầu cốt sử dụng hòn bi sắt

Trả lời