14 chuyen gia dau nganh chia se xu huong dau

14 chuyên gia đầu ngành chia sẻ xu hướng đầu tư năm 2022

Trục cho máy xay cà phê phi 1.6cm
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://bit.ly/3ODWvvV

♣ Chế tác bằng nguyên liệu gang
∴ Lỗ trục motor Ø 16mm
♠ Có đường xoán ốc đùn cà phê ra
¢ Lưỡi gài giữ chắc trục
~ Đầu trục sử dụng hòn bi thép

Trả lời